قیچی هرس

قیچی هرس

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 34
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات قیچی هرس

تعداد محصولات: 34

قیچی هرس حرفه ای B12

جنس تیغه: تیغه های دوجداره فولادی به روش فورج گرم

تأمین کننده: شرکت ارس اسیا سازه

قیچی هرس طرح آرس bp-3313

جنس تیغه: فولاد sk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس 7051

جنس تیغه: فولاد

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس (8518)

جنس تیغه: فولاد SK5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس چیکاماسا ژاپن

1,950,000 ریال

جنس تیغه: SK5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس بهکو ۲جعبه ای

1,400,000 ریال

جنس تیغه: SK5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی مخصوص پیوند ایتالیایی

2,000,000 ریال

جنس تیغه: Sk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی شاخه زن دو دسته تلسکوپی ۳متری

2,500,000 ریال

جنس تیغه: فولادsk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس بهکو۵

900,000 ریال

جنس تیغه: فولاد sk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی میوه چین بهکو مدل ۱۷۰

300,000 ریال

جنس تیغه: فولادsk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس بهکو ۷ با دسته گردان

1,400,000 ریال

جنس تیغه: فولاد sk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی باغبانی بهکو ۱۱

1,400,000 ریال

جنس تیغه: فولادsk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی طنابی با دسته تلسکوپی 7114 بهکو BEHCO

2,600,000 ریال

جنس تیغه: فولاد SK5ژاپن

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 34