قیچی هرس

قیچی هرس

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 54
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات قیچی هرس

تعداد محصولات: 54

قیچی هرس حرفه ای B12

جنس تیغه: تیغه های دوجداره فولادی به روش فورج گرم

تأمین کننده: شرکت ارس اسیا سازه

قیچی شاخه زن دو دسته تلسکوپی ۳متری

2,500,000 ریال

جنس تیغه: فولادsk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس چیکاماسا ژاپن

1,950,000 ریال

جنس تیغه: SK5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس شارژی بوش آلمان

9,000,000 ریال

جنس تیغه: فولاد

تأمین کننده: بهکو

قیچی باغبانی سابوتن ژاپن مدل 1300

1,950,000 ریال

جنس تیغه: فولاد ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس بهکو ۷ با دسته گردان

1,400,000 ریال

جنس تیغه: فولاد sk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی مخصوص پیوند ایتالیایی

2,000,000 ریال

جنس تیغه: Sk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس چی کاماسا ژاپن

3,500,000 ریال

جنس تیغه: فولاد

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس فلکو ۱۱سوئیس

6,800,000 ریال

جنس تیغه: فولاد سوئیسی

تأمین کننده: بهکو

شاخه زن دنده ای بهکو تایوان

2,500,000 ریال

جنس تیغه: فولاد SK5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی میوه چین بهکو مدل ۱۷۰

300,000 ریال

جنس تیغه: فولادsk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس بهکو۵

900,000 ریال

جنس تیغه: فولاد sk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی باغبانی بهکو ۲

1,200,000 ریال

جنس تیغه: Sk5ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی هرس ۳۱۷۰بهکو

850,000 ریال

جنس تیغه: فولادsk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی باغبانی بهکو ۱۱

1,400,000 ریال

جنس تیغه: فولادsk5 ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی باغبانی سابوتن ژاپن مدل ۱۲۶۰

3,950,000 ریال

جنس تیغه: فولاد sk5ژاپن

تأمین کننده: بهکو

قیچی طنابی با دسته تلسکوپی 7114 بهکو BEHCO

2,600,000 ریال

جنس تیغه: فولاد SK5ژاپن

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 54