کود فسفر

کود فسفر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود فسفر

تعداد محصولات: 13

کود فسفر (لیکوفوس)

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت بنیز تجهیز

نام علمی: لیکوفوس (LIQUFOS)

شرکت بنیز تجهیز

شماره ثبت: 265259

02122468083-5

جزئیات فروشنده

کود فسفر+ امینو اسید ها

145,000 ریال

شرکت سازنده: سیداره سبز

نام علمی: کود فسفر+ امینو اسید ها

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود فسفر وین فوس 80

1 ریال

شرکت سازنده: شرکت IFTC

نام علمی: win phos

شرکت کشاورزی حاصل نوین

شماره ثبت: 14565

02144057525-02144004152

جزئیات فروشنده

کود فسفر هیگرو فسفی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Fosfi

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود ژله ای فسفر بالا 00-50-10

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس_نانوسیز

نام علمی: Jelly Fertilizer (10-50-00)High Phosphorus

کود فسفر

استعلام قیمت

شرکت سازنده:

نام علمی: پریمکس (کود فسفر مایع)

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 13

کود فسفر
عنصر فسفر بعد از ازت ، مهمترین عنصر مورد نیاز گیاهان می باشد و مهمترین نقش فسفر در گیاه ، تولید و انتقال انرژی می باشد و کمبود فسفر در گیاه رشد گیاه را مختل و محدود می نماید .
به هنگام مصرف کود فسفر ، بخش زیادی از عنصر فسفر به صورت ترکیبهای نامحلول در خاک باقی می ماند . اما حلالیت کود فسفر موجود در خاک در همان ابتدا زیاد بود و به مرور زمان از حلالیت کود فسفر باقی مانده در سطح خاک کاسته می شود .
کود فسفر در همه نوع خاک باید به صورت پایه استفاده شود . کود فسفر همچنین به منظور افزایش استحکام و پایداری نشاء و افزایش ریشه زایی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور تولید دانه در ابتدایی ترین مراحل رشد گیاه استفاده از کود فسفر از سایر مراحل رشد موثر تر خواهد بود.
کود فسفر بر خلاف عنصر ازت می تواند در جلو انداختن بلوغ گیاه موثر باشد و همچنین با استفاده از کود فسفر در خاک ، مقاومت گیاه نسبت به بیماری ها افزایش خواهد داشت. همچنین کود فسفر در تشکیل بذر بسیار نقش مهمی را ایفا می کند .