سمپاش دستی

سمپاش دستی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 39
تعداد شرکت های این بخش: 8

لیست محصولات سمپاش دستی

تعداد محصولات: 39

سمپاش دستی ۲۰لیتری سیسا

1,950,000 ریال

وزن: ۴کیلوگرم

تأمین کننده: بهکو

سمپاش دو لیتری رونیک

350,000 ریال

وزن: یک کیلوگرم

تأمین کننده: بهکو

سمپاش ۲۰لیتری دستی

2,300,000 ریال

وزن: ۳کیلوگرم

تأمین کننده: بهکو

سمپاش ۱۸لیتری دستی

1,950,000 ریال

وزن: ۴کیلو گرم

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 39