سمپاش دستی

سمپاش دستی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات سمپاش دستی

تعداد محصولات: 16

سم پاش دستی

3,000,000 ریال

حجم مخزن: 20 لیتر

وزن: 3 کیلو

شرکت سبز نمای متین

شماره ثبت: 2767

09126391928-02136222556

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 16