سمپاش دستی

سمپاش دستی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 34
تعداد شرکت های این بخش: 8

لیست محصولات سمپاش دستی

تعداد محصولات: 34

سمپاش شارژی دو کاره

5,000,000 ریال

وزن: 4.5 کیلو

تأمین کننده: بهکو

سمپاش دو لیتری

200 ریال

وزن: 250گرم

تأمین کننده: بهکو

سمپاش ۱۸لیتری دستی

1,950,000 ریال

وزن: ۴کیلو گرم

تأمین کننده: بهکو

سمپاش دستی ۲۰لیتری سیسا

1,950,000 ریال

وزن: ۴کیلوگرم

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 34