ماشین آلات و خطوط تولید

ماشین آلات و خطوط تولید

تعداد بخش ها: 11
تعداد محصولات این بخش: 63
تعداد شرکت های این بخش: 3

زیر گروه های ماشین آلات و خطوط تولید


لیست محصولات ماشین آلات و خطوط تولید

تعداد محصولات: 63

دستگاه جوش اکسترودر دستی بارینکو

69,000,000 ریال

ضخامت ورق: 1 تا 10 میل

تعداد محصولات: 63