کود ازته

کود ازته

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 139
تعداد شرکت های این بخش: 16
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود ازته

تعداد محصولات: 139

کود سولفات آمونیوم کریستالی

8,100 ریال

شرکت سازنده: محصول ازبکستان

نام علمی: Ammonium Sulfate

تعداد محصولات: 139