کود اوره

کود اوره

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 11
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود اوره

تعداد محصولات: 21

کود اوره کرمانشاه

استعلام قیمت

شرکت سازنده:

نام علمی: کود اوره کرمانشاه

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

02166050869-02166051934

جزئیات فروشنده

کود اوره شیراز

استعلام قیمت

شرکت سازنده:

نام علمی: کود اوره شیراز

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

02166050869-02166051934

جزئیات فروشنده

کود اوره فرآوری شده حاوی NBPT دش 46

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دکتر تارسا(دی.آر.تی) ترکیه

نام علمی: [Dash 46 Urea with NBPT[ N- (n - butyl) thiophosphoric triamide

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

اسید هیومیک

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دنیای تجارت

نام علمی: هیومکس (کود اسید هیومیک مایع)

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

02166050869-02166051934

جزئیات فروشنده

کود اوره

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دنیای تجارت

نام علمی: نیترومکس (کود اوره مایع)

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

02166050869-02166051934

جزئیات فروشنده

کود اوره پردیس

استعلام قیمت

شرکت سازنده:

نام علمی: کود اوره پردیس

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

02166050869-02166051934

جزئیات فروشنده

کود اوره فسفات

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت اندیشه سبز

نام علمی: اوره فسفات

کود کامل

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت اندیشه سبز ثمین

نام علمی: Agro Humic

کود ازت مایع 40% ازوتیم (Azoteam)

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت پایونیرز اردن_آمریکا (Pioneers)

نام علمی: ازوتیم (Azoteam)

آریانام نهاده

شماره ثبت: 455816

021- 44860645 | 44860639 | 44854630

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 21

کود اوره
بیشترین مصرف اوره در دنیا ، استفاده از آن به منظور تولید کود اوره می باشد .کود اوره در میان سایر کودهای نیتروژنی بیشترین میزان ازت را داراست .
کود اوره بعد از پاشش در خاک هیدرولیز می شود و تبدیل به دی اکسید کربن و آمونیاک می شود . در این مرحله ، آمونیاک آزاد شده از کود اوره به وسیله باکتریهای خاک به نیترات اکسیده شده و قابل جذب توسط گیاه می گردد .
کود اوره به مقدار قابل توجهی محلول در آب می باشد ، از این رو در ترکیب با سایر کودها در محلولهای کودی گزینه بسیار مناسبی خواهد بود . بطور مثال ترکیب کود اوره و آمونیوم نیترات به صورت محلول ، ترکیب معمول و مناسبی خواهد بود .
معمولا در هر هکتار از زمینهای زراعی و کشاورزی ، کود اوره به مقدار 40 تا 300 کیلوگرم استفاده می شود . از آنجا که میزان غلظت نیتروژن در کود اوره بالاست ، نحوه پخش آن بسیار اهمیت دارد . کود اوره به صورت محلول در آب و از طریق آبیاری می تواند در زمین استفاده شود.به این ترتیب که به میزان وزن کود اوره مورد استفاده میتوان آن را با آب ، محلول کرده و مورد استفاده قرار داد. همچنین کود اوره را می توان به صورت خشک با افزودن و اختلاط با خاک مورد استفاده قرار داد.