کنه کش

کنه کش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کنه کش

تعداد محصولات: 21
دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

کنه کش فوزالون

استعلام قیمت

شرکت سازنده: افرا شیمی کومش

فرمول: 35% ماده موثره+65% مواد همراه

کنه کش هگزی تیازوکس افرا EC 10%

300,000 ریال

شرکت سازنده: افرا شیمی کومش

فرمول: 1000گرم در لیتر ماده موثره+9000گرم در لیتر مواد همراه

کنه کش دانی سارابا

2,500,000 ریال

شرکت سازنده: اوتسوكا ژاپن

فرمول: سوسپانسيون 20%

افرا سم

شماره ثبت: 9309/04

03132748504

جزئیات فروشنده

کنه کش کنه مایت

2,500,000 ریال

شرکت سازنده: اگرو کنشو ژاپن

فرمول: SC 15%

افرا سم

شماره ثبت: 9309/04

03132748504

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 21