تله حیوانات

تله حیوانات

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش تله حیوانات(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات تله حیوانات

تعداد محصولات: 3

تله موش ضربتی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: آفند شیمی

نوع عملکرد: نابود کننده موش های بزرگ

شرکت آفند شیمی

شماره ثبت: 139765

02144389064-67 - 02144243507

afandshimi.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تله موش پلاستیکی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: آفند شیمی

نوع عملکرد: مبارزه با موش خانگی

شرکت آفند شیمی

شماره ثبت: 139765

02144389064-67 - 02144243507

afandshimi.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 3