تجهیزات سیستمهای آبیاری

تجهیزات سیستمهای آبیاری

تعداد بخش ها: 48
تعداد محصولات این بخش: 438
تعداد شرکت های این بخش: 23

شرکت های بخش تجهیزات سیستمهای آبیاری

لیست محصولات تجهیزات سیستمهای آبیاری

تعداد محصولات: 438

آبپاش سارو تنظیمیtn25

1,800,000 ریال

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

تأمین کننده: الوند مکش

فیلتر نوکس مدل PFH 112610

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تانک کود 60لیتری

9,300,000 ریال

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 50

تأمین کننده: کرج سازه

فیلتر نوکس مدل PTR 310608

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

فیلتر شنی 54 اینچ

78,500,000 ریال

قطر دستگاه(میلیمتر): 1350

تأمین کننده: کرج سازه

فیلتر توری 75-8

5,654,000 ریال

قطر(میلیمتر): 220

تعداد محصولات: 438