ورق ژئوگرید

ورق ژئوگرید

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ورق ژئوگرید

تعداد محصولات: 11

ژئوگرید

استعلام قیمت

شرکت سازنده: Huesker آلمان

ضخامت ورق: متفاوت

مهرگام آذر صنعت

شماره ثبت: 396452

02144062017

جزئیات فروشنده

ژئونت ضخامت 5 میلیمتر (آرین خاک)

1,111 ریال

شرکت سازنده: ارین خاک ایرانیان

ضخامت ورق: 5میلیمتر

ژئوگرید PQ40

1,111 ریال

شرکت سازنده: آرین خاک ایرانیان

ضخامت ورق: 2.2 میلی متر

ژئوگرید PF20

1,111 ریال

شرکت سازنده: آرین خاک ایرانیان

ضخامت ورق: 6.5 میلی متر

تعداد محصولات: 11