ورق ژئوگرید

ورق ژئوگرید

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش ورق ژئوگرید(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات ورق ژئوگرید

تعداد محصولات: 3

ژئوگرید PQ40

1,111 ریال

شرکت سازنده: آرین خاک ایرانیان

ضخامت ورق: 2.2 میلی متر

ژئونت ضخامت 5 میلیمتر (آرین خاک)

1,111 ریال

شرکت سازنده: ارین خاک ایرانیان

ضخامت ورق: 5میلیمتر

ژئوگرید PF20

1,111 ریال

شرکت سازنده: آرین خاک ایرانیان

ضخامت ورق: 6.5 میلی متر

تعداد محصولات: 3