قطعات سیستم های تصفیه آب

قطعات سیستم های تصفیه آب

تعداد بخش ها: 14
تعداد محصولات این بخش: 83
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات قطعات سیستم های تصفیه آب

تعداد محصولات: 83

کربن اکتیو گرانولی و میله ی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: گرفتن رنگ ،کلر، بو ،روغن ،

وزن مخصوص: 20کیلو

نیک آب تصفیه

شماره ثبت:

09107739056-09129177057-02538873750

جزئیات فروشنده

فیلتر کربن

استعلام قیمت

ارتفاع: نسبت به اندازه دستگاه متغیر

قطر: نسبت به اندازه دستگاه متغیر

نیک آب تصفیه

شماره ثبت:

09107739056-09129177057-02538873750

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 83