ورق ژئوممبران

ورق ژئوممبران

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 142
تعداد شرکت های این بخش: 14
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ورق ژئوممبران

تعداد محصولات: 142

ورق ژئوممبران نائو آلمان _ 1mm

110,000 ریال

شرکت سازنده: نائو آلمان

ضخامت ورق: 1 میلی متر

شرکت پل برج

شماره ثبت: 160690

05138465177 - 05138465178

polborj.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

ورق ژئوممبران HDPE

1 ریال

شرکت سازنده: آرین خاک ایرانیان

ضخامت ورق: 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر

ورق ژئوممبران 2 میلی متری آبی عرض 4

157,000 ریال

شرکت سازنده: ظریف مصور

ضخامت ورق: 2 میلی متری

تعداد محصولات: 142