کودهای حاوی اسید آمینه

کودهای حاوی اسید آمینه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 38
تعداد شرکت های این بخش: 8
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کودهای حاوی اسید آمینه

تعداد محصولات: 38

کود اسید آمینه هیگرو آمین ال پلاس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Amin L plus

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود اسید آمینه پروسی آمین آر ال

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی پروسیسا - اسپانیا

نام علمی: Free amino acids-Total Nitrogen-Water- soluble Phosphorous Pentoxide(P2O5)-Water- soluble Potassium Oxide(K2O

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

اسید آمینه مایع (پلاس)

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس_آریا نانوسیز

نام علمی: Liquid Amino Acid (Plus)

تعداد محصولات: 38