کودهای حاوی اسید آمینه

کودهای حاوی اسید آمینه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 68
تعداد شرکت های این بخش: 13

لیست محصولات کودهای حاوی اسید آمینه

تعداد محصولات: 68

کود ارگانیک آمیفورت(آمینو اسید ارگانیک)

1,200,000 ریال

نام علمی: آمیفورت ( اسید آمینه)

تأمین کننده: بهکو

آمینو پلاس لاتکس

450,000 ریال

نام علمی: آمینو اسید

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 68