مشعل

مشعل

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 32
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش مشعل(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات مشعل

تعداد محصولات: 32

مشعل گازسوز GNG 90/12

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 320.000-1.500.000

نوع کاربری: صنعتی

گرم ایران

شماره ثبت: 2241

051-36516591-2

جزئیات فروشنده

مشعل گازسوز GNG 90/10

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 300.000-1.200.000

نوع کاربری: صنعتی

گرم ایران

شماره ثبت: 2241

051-36516591-2

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 32