صنایع وابسته کشاورزی

صنایع وابسته کشاورزی

تعداد بخش ها: 120
تعداد محصولات این بخش: 857
تعداد شرکت های این بخش: 43
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش صنایع وابسته کشاورزی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات صنایع وابسته کشاورزی

تعداد محصولات: 857

باسکول دام کش 350 نیکو

22,000,000 ریال

ابعاد: 55*75

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی 5 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 5 مترمکعب در شبانه روز

روش تصفیه: Reverse osmosis اسمز معکوس R.o

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن صنعتی 10000 لیتر در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 10000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: RO اسمز معکوس

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

123,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

125,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی و تصفیه آب کشاورزی

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

دریا صنعت آسمان

شماره ثبت: 12173

36618778-36648995-09126524064 -025

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 10 متر مکعب bw30 2.4040

130,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 10 متر مکعب

روش تصفیه: اسمز معکوس REVERSE OSMOSIS

دریا نوش

شماره ثبت: 438

02122002636

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی BW30 2 8040

205,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 50 متر مکعب در شبانه روز 50M3/D

روش تصفیه: (Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دریا نوش

شماره ثبت: 438

02122002636

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن برای مصارف گلخانه ای،دام و طیور

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 25 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: فیلتراسیون/اسمز معکوس RO

دریا صنعت آسمان

شماره ثبت: 12173

36618778-36648995-09126524064 -025

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی 100M3/D BW30 4 8040

380,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 100M3/DAYمتر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دریا نوش

شماره ثبت: 438

02122002636

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 857