صنایع وابسته کشاورزی

صنایع وابسته کشاورزی

تعداد بخش ها: 122
تعداد محصولات این بخش: 927
تعداد شرکت های این بخش: 44
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش صنایع وابسته کشاورزی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات صنایع وابسته کشاورزی

تعداد محصولات: 927

باسکول دام کش 350 نیکو

22,000,000 ریال

ابعاد: 55*75

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی 5 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 5 مترمکعب در شبانه روز

روش تصفیه: Reverse osmosis اسمز معکوس R.o

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

02188343547-02188349105

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

123,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

125,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی و تصفیه آب کشاورزی

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

دریا صنعت آسمان

شماره ثبت: 12173

02536648995-09126524064

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 10 متر مکعب bw30 2.4040

130,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 10 متر مکعب

روش تصفیه: اسمز معکوس REVERSE OSMOSIS

دستگاه آب شیرین کن صنعتی BW30 2 8040

205,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 50 متر مکعب در شبانه روز 50M3/D

روش تصفیه: (Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب کشاورزی25مترمکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 25مترمکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب کشاورزی با ظرفیت 250.000 لیتر در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250.000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس - RO

پاسارگاد صیام

شماره ثبت: 297549

09128318140-02133120704-02133120705

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی 100M3/D BW30 4 8040

380,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 100M3/DAYمتر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

تعداد محصولات: 927