صنایع وابسته کشاورزی

صنایع وابسته کشاورزی

تعداد بخش ها: 127
تعداد محصولات این بخش: 1187
تعداد شرکت های این بخش: 63

شرکت های بخش صنایع وابسته کشاورزی

لیست محصولات صنایع وابسته کشاورزی

تعداد محصولات: 1187

باسکول دام کش 350 نیکو

24,000,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

تأمین کننده: باسکول نیکو

دستگاه تصفیه آب صنعتی 10 متر مکعب bw30 2.4040

130,000,000 ریال

روش تصفیه: اسمز معکوس REVERSE OSMOSIS

دستگاه آب شیرین کن صنعتی BW30 2 8040

205,000,000 ریال

روش تصفیه: (Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دستگاه آب شیرین کن صنعتی 100M3/D BW30 4 8040

380,000,000 ریال

روش تصفیه: Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

تعداد محصولات: 1187