نوین تصفیه پارس آویژه (سهامی خاص)
مدیر عامل: حمیدرضا کامیاب سید ابادی
(ایمیل www ندارد!)