با این بخش بیشتر آشنا شوید!

قیمت شیردوش برقی گاو

قیمت  شیردوش برقی گاو به کیفیت قطعات،کیفیت مونتاژ و تولید آن بستگی دارد. در ارتباط با دریافت آخرین قیمت شیردوش برقی گاو می‌توانید با تأمین‌کنندگان بازار بزرگ کشاورزی ایران تماس حاصل فرمایید. در جدول زیر به آخرین قیمت شیردوش برقی گاو در دی ماه 1402 اشاره شده است.

شیردوش برقی گاو

حدود قیمت (تومان)

قیمت شیردوش گاو کوپله رادنو (روغن در گردش) 

11.900.000

قیمت شیردوش گاو برقی سیار تسمه ای رادنو

12.500.000

قیمت شیردوش گاوی تک واحد طرح ترک موتوژن تبریز با لوازم ترک

12.600.000

قیمت شیردوش گاوی تک واحد طرح ترک موتور ولت ترکیه با لوازم ترک

13.800.000

قیمت شیردوش گاوی دو واحد طرح ترک موتوژن تبریز با لوازم ترک

14.100.000

قیمت شیردوش گاوی دو واحد طرح ترک موتور ولت ترکیه با لوازم ترک

14.100.000

قیمت شیردوش گاو 2 واحدی

14.700.000

قیمت شیردوش گاوی دو واحد طرح ترک موتوژن تبریز با لوازم ترک

14.900.000

قیمت شیردوش گاوی دو واحد طرح ترک موتور ولت ترکیه با لوازم ترک

14.950.000

قیمت قیمت شیردوش برقی گاو سیار تک واحد با ظرف بیدون 30 لیتری کوپله مستقیم

15.300.000

قیمت قیمت شیر دوش برقی گاو سیار دو واحد با ظرف بیدون 50 لیتری کوپله مستقیم

15.900.000

قیمت شیردوش گاو ۲ واحد با۲ بیدون 

16.000.000

قیمت دستگاه دو واحد گاودوش دو پولساتور پنوماتیک ترک

17.000.000

قیمت شیردوش گاو کوپله ای موتور موتوژن شل پلیمر

17.800.000

قیمت شیردوش دو واحد گاوی بنزینی

18.500.000

قیمت شیردوش دو واحد گاوی

18.500.000

قیمت دستگاه شیردوش سیار گاو تک واحد تامام مدل TME-1111

19.855.000

قیمت گاو دوش 2 واحد تسمه‌ای سیار

26.000.000

قیمت شیردوش گاو 4 واحدی

49.000.000