هیتر مرغداری (کوره هوای گرم)

هیتر مرغداری (کوره هوای گرم)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 86
تعداد شرکت های این بخش: 12

لیست محصولات هیتر مرغداری (کوره هوای گرم)

تعداد محصولات: 86

هیتر

90,000,000 ریال

ظرفیت فن:

تأمین کننده: شرکت قدس ملایر

جت هیتر مدل QG-95

ظرفیت فن: 6000 متر مکعب در ساعت

کوره هوای گرم WA 120 (کم مصرف)

129,000,000 ریال

ظرفیت فن: 15000 متر مکعب بر ساعت

کوره هوای گرم WA90

65,000,000 ریال

ظرفیت فن: 15000 متر مکعب بر ساعت

هیتر فوق کم مصرف مخصوص مرغداری و گلخانه

56,000,000 ریال

ظرفیت فن: 24000 متر مکعب در ساعت

هیتر کابینتی 250,000 کیلو کالری مرغداری

ظرفیت فن: 18,000 متر مکعب بر ساعت

هیتر کابینتی 150,000 کیلو کالری مرغداری

ظرفیت فن: 12,000 متر مکعب بر ساعت

تعداد محصولات: 86

هیتر مرغداری
در سالن مرغداری جریان هوای گرم باید در نزدیکی سطح زمین ، جایی که جوجه ها قرار دارند باشد بنابراین هیتر مرغداری باید به گونه ای تعبیه شود تا این امکان فراهم گردد. در سالن مرغداری باید گازهای متصاعد شده از فضولات پرندگان از یک طرف خارج شده و از طرف دیگر هوای تازه و اکسیژن وارد سالن شود . به منظور اینکه هوای وارد شده باعث سردی سالن نشود در این قسمت از ورودی هوا ، هیتر مرغداری تعبیه مینمایند تا هوای تازه قبل از ورود به سالن ، به دمای متعادل رسیده و بتواند هوای تازه گرم را وارد سالن مرغداری نماید.
هیتر مرغداری در انواع مختلف هیتر مرغداری گازی ، هیتر مرغداری گازوئیلی و هیتر مرغداری دوگانه سوز تولید می شود .