کالاهای ویژه

کالاهای ویژه

تعداد بخش ها: 21
تعداد محصولات این بخش: 59
تعداد شرکت های این بخش: 18

شرکت های بخش کالاهای ویژه

لیست محصولات کالاهای ویژه

تعداد محصولات: 59

دستگاه اندازه گیری پی اچ ، حاصلخیزی و دمای خاک

3,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: در کاتالوگ آن ذکر شده است

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

تله موش ضربتی

نوع عملکرد: نابود کننده موش های بزرگ

تأمین کننده: شرکت آفند شیمی

afandshimi.bbk-iran.com

تست کیت خاک

1,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: در هر پارامتر متفاوت

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

دستگاه اندازه گیری دمای عمق ( داخل ) محصول

500,000 ریال

دامنه اندازه گیری: چهل درجه زیر صفر تا 200 درجه سانتیگراد

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

نیاز سنج سرمایی پسته

دامنه اندازه گیری: درجه

تعداد محصولات: 59