کالاهای ویژه

کالاهای ویژه

تعداد بخش ها: 22
تعداد محصولات این بخش: 77
تعداد شرکت های این بخش: 27

شرکت های بخش کالاهای ویژه

لیست محصولات کالاهای ویژه

تعداد محصولات: 77

دستگاه اندازه گیری دما و رطوبت هوا

1,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: 60+الی 10- درجه سانتیگراد،99%-1%

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

دستگاه اندازه گیری دمای عمق ( داخل ) محصول

1,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: چهل درجه زیر صفر تا 200 درجه سانتیگراد

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

کلاغ پران بهکو

4,500,000 ریال

حداکثر وسعت عملکرد: متفاوت

تأمین کننده: بهکو

پوشش باغات

ضخامت: 135 گرم تا 180 گرم در هر متر مربع

تأمین کننده: پوشش گستر پاسارگاد

مترسک صوتی دگر

حداکثر وسعت عملکرد: 5 کیلو متر

تأمین کننده: بازرگانی استخر

نیاز سنج سرمایی پسته

دامنه اندازه گیری: درجه

تعداد محصولات: 77