کشاورزی

کشاورزی

تعداد بخش ها: 764
تعداد محصولات این بخش: 9726
تعداد شرکت های این بخش: 232

شرکت های بخش کشاورزی

لیست محصولات کشاورزی

تعداد محصولات: 9726

آبپاش سارو تنظیمیtn25 مدل کامت

4,500,000 ریال

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

تأمین کننده: الوند مکش

فیلتر نوکس مدل PFH 112610

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

فیلتر نوکس مدل PTR 310608

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تانک کود 60لیتری

8,700,000 ریال

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 50

تأمین کننده: کرج سازه

فیلتر توری 75-8

5,654,000 ریال

قطر(میلیمتر): 220

تعداد محصولات: 9726