نایلون بسته بندی

نایلون بسته بندی

تعداد بخش ها: 2
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 2

زیر گروه های نایلون بسته بندی


شرکت های بخش نایلون بسته بندی

لیست محصولات نایلون بسته بندی

تعداد محصولات: 23

نایلون بسته بندی علوفه تک لایه

عرض رول: در عرضهای مختلف قابل سفارش می باشد

تأمین کننده: سانی پلاست

تعداد محصولات: 23