{ ⌘ جابجا کنید }

اطلاعیه: انتقال به سرور جدید

با این بخش بیشتر آشنا شوید!

کود سولفات آمونیوم
یکی از مهمترین موارد استفاده سولفات آمونیوم که یک نمک غیر آلی است ، استفاده از آن به منظور تهیه کود سولفات آمونیوم می باشد .
سولفات آمونیوم متشکل از ازت ، نیتروژن و سولفور می باشد و به همین دلیل است که استفاده از کود سولفات آمونیوم در کاهش PH خاک نقش بسزایی دارد زیرا سولفات موجود در کود سولفات آمونیوم عامل اصلی کاهش قلیاییت خاک می باشد . نیتروژن موجود در کود سولفات آمونیوم نیز باعث افزایش عملکرد و راندمان محصولات می گردد .
کود سولفات آمونیوم از 24 درصد گوگرد و 21 درصد ازت تشکیل شده که به موجب وجود این عناصر یکی از بهترین گزینه ها در خاکهای کشاورزی ایران می باشد .
کود سولفات آمونیوم یکی از بهترین منابع برای تامین ازت و گوگرد مورد نیاز در درختان میوه و محصولات زراعی می باشد و یکی از ویژگیهای کود سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودها این است که این کود کمتر در خاک شسته می شود . همچنین کود سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودها ، اثرات تخریبی کمتری بر خاک و محیط زیست دارد .
برخی از مزایای کود سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودهای ازته
ازت موجود در کود سولفات آمونیوم از نوع آمونیاکی می باشد که این نوع ازت با صرف انرژی بسیار کمی قابل جذب در خاک می گردد . همچنین از آنجا که گوگرد موجود در کود سولفات آمونیوم به شکل سولفات بوده ، با همراهی در کنار ازت موجود در کود سولفات آمونیوم ، عامل بسیار خوبی در جهت تنظیم قلیاییت خاک می باشد .
کود سولفات آمونیوم بر خلاف سایر کودهای حاوی عنصر اوره که موجب زردی برگها می گردد بنابراین مصرف کود سولفات آمونیوم در باغات انگور و پسته و مرکبات و درختان مبتلا به برگ زردی ، توصیه می شود .
یکی دیگر از ویژگیهای کود سولفات آمونیوم ، جذب میزان کمتری از آب محیط می باشد که این موضوع سبب کاهش کلوخ شدن کود سولفات آمونیوم شده و مدت زمان نگهداری و ماندگاری کود سولفات آمونیوم در انبار را افزایش می دهد.
برخی از مصارف سولفات آمونیوم
استفاده از سولفات آمونیوم در تولید کود سولفات آمونیوم برای مصارف کشاورزی
استفاده از سولفات آمونیوم در دامداری و مرغداری ها
استفاده از سولفات آمونیوم در باغات و مزارع کشاورزی
استفاده از سولفات آمونیوم در تصفیه اب
استفاده از سولفات آمونیوم در صنایع غذایی برای بهبود کیفیت خمیر نان