گرین آذین پارس (سهامی خاص)
مدیر عامل: سید محمدرضا نعیمی
(ایمیل www ندارد!)