رستا تجهیز (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسن خبازی مقدم
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: رستا تجهیز
مدیر عامل: حسن خبازی مقدم
شماره ثبت: 0
سال تاسیس: 1400
تلفن تماس: 0442260357
نمابر: 0442260357

اطلاعات بیشتر...