با این بخش بیشتر آشنا شوید!

پمپ گریز از مرکز
از آنجا که پمپ گریز از مرکز دارای تنوع و گستردگی فراوانی بوده و هزینه های نصب و نگهداری و تعمیرات آن نیز بسیار مقرون به صرفه تر از سایر انواع پمپ آب می باشد ، عموما از این نوع پمپ یعنی پمپ گریز از مرکز در اکثر صنایع استفاده میشود.
یکی از عمده ترین مصارف پمپ گریز از مرکز ، نقل و انتقال آب و دیگر سیالات سبک می باشد . البته در مواردی از پمپ گریز از مرکز برای انتقال سیالات سنگین نیز استفاده می شود که در این صورت باید از پروانه های قویتری در پمپ گریز از مرکز استفاده نمود.
اصولا تعمیر و کار بر روی قسمتهای داخلی یک پمپ گریز از مرکز بسیار ساده می باشد و این خود یکی از دلایل استفاده گسترده پمپ گریز از مرکز در صنایع مختلف می باشد.
طرز کار پمپ گریز از مرکز
اساس کار پمپ گریز از مرکز بر پایه نیروی گریز از مرکز می باشد . به این صورت که زمانیکه که آب یا سیال وارد دهانه پمپ و بخش مرکزی پمپ گریز از مرکز می شود ، به دلیل حرکت دورانی و چرخشی پره های پروانه ، همزمان به بیرون نیز رانده می شود . سرعت آب یا هر سیالی که وارد پمپ گریز از مرکز شده است ، در بخش خارجی پروانه زیاده بوده و این باعث می شود که میزان حرکت سیال نیز افزایش یابد . هر چه میزان ورود سیال به داخل پمپ گریز از مرکز بیشتر باشد ، میزان حرکت ان نیز در بدنه پمپ گریز از مرکز بیشتر خواهد بود که در نهایت ، آب (سیال) با فشار از دریچه یا دهانه خروجی پمپ گریز از مرکز به بیرون پرتاب می شود.