زیرشکن (ساب سویلر)

زیرشکن (ساب سویلر)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش زیرشکن (ساب سویلر)(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات زیرشکن (ساب سویلر)

تعداد محصولات: 5

زیرشکن 13 خیش با عمق 40 سانت

42,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 13 خیش

تعداد شاخه (عدد): 13

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

زیرشکن 7 خیش با عمق 40 سانت

27,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر):

تعداد شاخه (عدد): 7

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

زیرشکن 4 خیش با عمق 60 سانت

27,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 4 خیش 60 سانت

تعداد شاخه (عدد): 4

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

زیرشکن 5 خیش با عمق 40 سانت

22,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 5 خیش

تعداد شاخه (عدد): 5

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

زیرشکن ( چیزل پیلر )

استعلام قیمت

عرض کار (سانتیمتر): 300

تعداد شاخه (عدد): 7

مزرعه مدرن ایرانیان

شماره ثبت: 5944

017-32420082-32424706-32433881-2-34533651-60

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 5