ادوات و ماشین آلات کشاورزی شخم فارس (شخص حقیقی)
مدیر عامل: عوض اله احمدی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ادوات و ماشین آلات کشاورزی شخم فارس
مدیر عامل: عوض اله احمدی
شماره ثبت:
سال تاسیس: 1370
تلفن تماس: 07136747586
نمابر:

اطلاعات بیشتر...