بازار سعدی تهران (شخص حقیقی)
مدیر عامل: رضا ابراهیمی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: بازار سعدی تهران
مدیر عامل: رضا ابراهیمی
شماره ثبت: 0
سال تاسیس: 1402
تلفن تماس: 03135557604
نمابر:

اطلاعات بیشتر...