کود پودری کامل (ماکرو و میکرو)

کود پودری کامل (ماکرو و میکرو)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 81
تعداد شرکت های این بخش: 13
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود پودری کامل (ماکرو و میکرو)

تعداد محصولات: 81

کود NPK کامل پودری 36-12-12

استعلام قیمت

شرکت سازنده: Qindao future Group

نام علمی: NPK12-12-36 آرمافرت

شرکت آرمان بذر سپاهان

شماره ثبت: 1184

031-95024976-9-09131374979

جزئیات فروشنده

کود کامل npk منورینگ

استعلام قیمت

شرکت سازنده: منورینگ(سرو آذین رویش)

نام علمی: npk

سرو آذین رویش

شماره ثبت: 272321

02144057708

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 81