بهین رایانه نقشینه (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: شراگیم پرورش خواه
(ایمیل www ندارد!)