بازرگانی و فروشگاه سیب سبز
مدیر عامل: بهروز جوادی فتح
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: بازرگانی و فروشگاه سیب سبز
مدیر عامل: بهروز جوادی فتح
شماره ثبت: 0338939398
سال تاسیس: 1389
تلفن تماس: 02144336129
نمابر:

اطلاعات بیشتر...