کاریابی

نام متقاضی: بختیار اسدی
عنوان درخوست: مشاور حقوقی
میزان تحصیلات: لیسانس حقوق
رزومه کاری: عضو هیات مدیره شرکت تعاونی تولیدی آراز یک
شرایط کاری: توافقی
تلفن تماس: 09141196603
تاریخ درخواست: 1394-10-05