کاریابی

نام متقاضی: هادی قادرپور
عنوان درخوست: کارشناس
میزان تحصیلات: لیسانس-علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
رزومه کاری: یکسال بعنوان واکسیناتور دامهای سبک و سنگین
21ماه در بیمارستانهای تهران و تبریز بعنوان کارشناس آزمایشگاه
دارای مجوز مایه کوبی وتزریقات دامی میباشم
در ضمن بنده دارای مدرک فوق دیپلم-تولیدات دامی نیز میباشم.
شرایط کاری: ساکن آذربایجان غربی-شهرستان پیرانشهر-بصورت 24ساعته
تلفن تماس: 09145246315-0
تاریخ درخواست: 1396-08-08