کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: ظريف مصور
عنوان درخوست: دعوت به همكاري
زمینه فعالیت: نصب ورق ژئوممبران
شرایط کاری: از كلييه افرادي كه در زمينه نصب ورق ژئوممبران فعاليت دارند دعوت به همكاري مي گردد.
تلفن تماس: 03132664164
تاریخ انقضاء: 1397/12/10