کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: رامینا پلاستیک
عنوان درخوست: نماینده / بازار یاب
زمینه فعالیت: پوشش های شناور ضد تبخیر
شرایط کاری: پورسانت / نماینده
تلفن تماس: 09120374340
تاریخ انقضاء: 1398/03/09