کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: گروه صنعتی طوس فدک
عنوان درخوست: جذب عاملین فروش معتبر از سراسر کشور
زمینه فعالیت: تولیدکننده مخازن پلی اتیلن و انواع سم پاش
شرایط کاری: از تمامی اشخاص شرکتها و فروشگاه های معتبر ادوات کشاورزی /سم و کود و مخازن سراسر کشور جهت همکاری و اعطا عاملیت فروش با شرایط ویژه دعوت به همکاری می گردد .
تلفن تماس: 09156260032
تاریخ انقضاء: 1399/07/01