قیمت روز نهاده ها

قیمت متیونین در تاریخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 915000
حداکثر قیمت 920000
تلفن تماس --------