قیمت روز نهاده ها

قیمت متیونین در تاریخ ۲۹-۰۲-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 1030000
حداکثر قیمت 1040000
تلفن تماس --------