قیمت دام زنده در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 310000
حداکقر قیمت 460000
تلفن تماس --------