قیمت دام زنده در تاریخ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 250000
حداکقر قیمت 450000
تلفن تماس --------