قیمت دام زنده در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 300000
حداکقر قیمت 465000
تلفن تماس --------