قیمت دام زنده در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 290000
حداکثر قیمت 490000
تلفن تماس --------