قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 600000
حداکقر قیمت 880000
تلفن تماس --------