قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 570000
حداکقر قیمت 930000
تلفن تماس --------