قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 430000
حداکقر قیمت 850000
تلفن تماس --------