قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 580000
حداکقر قیمت 950000
تلفن تماس --------