قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۴-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 530000
حداکقر قیمت 910000
تلفن تماس --------