قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 470000
حداکقر قیمت 110000
تلفن تماس --------