قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 460000
حداکثر قیمت 1000000
تلفن تماس --------