قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۶-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 520000
حداکثر قیمت 1050000
تلفن تماس --------