قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 900000
حداکثر قیمت 1400000
تلفن تماس --------