قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 900000
حداکثر قیمت 11800000
تلفن تماس --------