قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 130000
حداکثر قیمت 140000
تلفن تماس --------